Hleks Gıda

Sanal Hleks Gizlilik Politikası


GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama; HLEKS…………….. ticaret ünvanlı Şirketimizin www.sanal.hleks.com alan adlı internet sitesini (“Web Sitesi” olarak anılacaktır) kullanırken ve anılan sitede sunulan hizmetlerden yararlanırken paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerin kayıt altına alınma, saklanma, kullanım ve açıklanma şartlarını düzenlemektedir.

Şirketimize aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

Web sitemizi kullanarak bu Gizlilik Politikasını anladığınız ve kabul ettiğiniz kabul edilir. Şirketimiz, Gizlilik Politikasını öncesinde bir bildirimde veya ihtarda bulunmaksızın dilediği zaman değiştirebilir. Gizlilik Politikası’na ilişkin gerçekleşecek değişiklikler Web Sitemiz üzerinden yayınlanacak olup, yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin kullanımının devam etmesi takdirde, değişikliklerin yayım tarihinden itibaren tarafınızca onaylandığı kabul edilir.

1) Şirketimizin Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı Nedir?
Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2) Kişisel Verilerin Toplanmasında Hangi Yöntemleri Kullanıyor?
Web sitesini kullanan kullanıcılarımızın verdikleri veriler, kullanıcılarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

Web sitemizde kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Çerezler; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. Web sitemizde size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak Web sitemiz içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; Web sitemizde gezinme bilgilerinizi ve/veya kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

Web sitemiz üzerinden çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

3) Çerezler Nasıl Kullanılmaktadır?
Çerezler; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve Web sitemiz kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve Web sitemizdeki oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve Web sitemizde daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

Uygulamaya nereden bağlandığınız, Web sitemizde üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi Web sitemizi nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; Web sitemizi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

Çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, Web sitemizi kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

4) Üçüncü Taraf Çerezlerini Reklam ve Yeniden Hedefleme İçin Nasıl Kullanmaktadır?
Web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya mobil uygulamanın reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web siteye reklam verdiği web sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, Web sitemiz sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

5) Şirketimiz Kişisel Verileri Hangi Amaçlarla Kullanıyor?
Şirketimiz, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
- Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımları kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek.
- Talep ettiğiniz hizmetleri ve kullanıcı desteğini sağlamak.
- Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek,
- Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
- Şirketimiz ürünlerine ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek.
- Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek. (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır.)
- Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak.
- iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
- elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
- hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
- yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

6) Şirketimiz Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyor?
Şirketimiz ile paylaşılan kişisel veriler, Şirketimiz gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirketimiz yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

7) Şirketimiz Kişisel Verilerinizi Paylaşıyor Mu?
Kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kullanıcıların izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kullanıcılarımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Öte yandan, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Şirketimiz sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz Şirketimiz hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

8) Güvenlik
Üyelik işlemlerinin tamamlanması sonucunda verilen Üye adı ve oluşturulan şifrenin Üye tarafından gizli tutulması ve 3. kişiler ile paylaşılmaması gerekmektedir. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Şirketimizin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

9) Kişisel Bilgilere Erişilmesi, Kişisel Bilgilerin Görüntülenmesi ve Değiştirilmesi
Web Sitesine giriş yaparak, kişisel bilgilerinizi görebilir ve değiştirebilirsiniz. Şirketimiz kullanıcı kimlik bilgilerinin doğruluğuna ilişkin bir içerik denetimi gerçekleştirmemektedir. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizin değişmesi gerektiğinde veya bu bilgilerin doğru olmaması halinde bu bilgileri derhal güncelleştirmelisiniz. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, Web Sitesi Kullanım Koşullarının uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için muhafaza edilmektedir.

10) Üçüncü Kişiler
Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikası, yalnızca tarafımızca toplanan kişisel bilgilerinizin kullanılması ve açıklanmasına ilişkindir. Web sitesi veya başka internet sitelerinde diğer kişilere kişisel bilgilerinizi açıklamanız halinde, bu bilgilerin diğer kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması farklı kurallara tabi olabilir. Şirketimiz tarafından üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarını denetlenmemektedir.

11) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?
KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunduğundan kullanıcılarımızın Şirketimiz ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

12) İletişim
Bu Gizlilik Politikası ile ilgili Başkaca soru, kaydı veya önerileriniz olması halinde lütfen bizimle ……………….. adresinden iletişime geçiniz.

Müşteri Destek Hattı
+90537 526 4141

"HLEKS SHOOGY BOOM, BURSTIN' BITS, SPARX, POPIOS PATLAYAN ŞEKER"
HLEKS GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'NİN
TESCİLLİ BİR MARKASIDIR.

© 2024 HLEKS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Her Hakkı Saklıdır. kullanıcı ve gizlilik sözleşmesi gizlilik ilkeleri yasal uyarı Hleks Patlayan Şeker Şirketi alışveriş sitesinde ücretsiz iade, güvenli alışveriş ve güvenli ödemeyle alışveriş keyfinizi doyasıya yaşayın.

Hleks Gıda © 2024 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır